Norske Banker

Norske Banker

I Norge, som i mange andre land, har man historisk sett hatt mange lokale banker. Disse lokale bankene ble ofte opprettet av lokale forretningsmenn som hadde et behov for banktjenester i nærmiljøet. I de større byene fikk man store banker, med stor egenkapital. I de mindre områdene var det små banker som ofte hadde bønder og butikkeiere som sine primære kunder. Etter hvert som infrastrukturen ble bedret, har behovet for lokalbanker endret seg.

Kort vei til banken

Frem til rundt år 2000, var det viktig for kundene å ha lett tilgang til bank i banklokaler. Det var kun her man kunne få tilgang til viktige økonomiske verktøy og/eller utføre nødvendige økonomiske gjøremål. Med utviklingen av sterke og ikke minst sikre internett programmer, har dette behovet endret seg. Gradvis har mer og mer av den tradisjonelle bankvirksomheten blitt flyttet til nettbanken eller ut i ”bank i butikk” funksjonen. I dagens nettbank kan man gjøre alt fra å søke om lån til å betale vanlige regninger. Man kan endre sitt kundeforhold til banken, søke om nye kort og gjøre det som er nødvendig. Bank i butikk, som er relativt nytt, er et utvidet alternativ. Her kan kundene i banken ta ut større summer og til og med betale regninger ved behov for dette. Foreløpig er det bare noen få, riksdekkende banker som har laget en avtale med matvarekjeder om å kunne tilby slike tjenester.

Så i dag har man den korteste veien til banken noensinne, man kan sitte hjemme i sin egen stue og få tilgang til det aller meste.

Sparebanker og lokalbanker i Norge

Gitt at man nå har muligheten til å selv utføre de fleste banktjenester via nettbanken, kan man tenke at det er mindre behov for lokalbanker. Får man færre lokalbanker og færre sparebanker, vil man også få mindre konkurranse. Derfor er det, for forbrukeren, lite gunstig om vi ender opp med å kun ha store, riksbanker. De store bankene er også ofte eiet av større, internasjonale selskap. Derfor har disse bankene en helt annen struktur, på godt og vondt. For et lokalsamfunn er det likefult viktig å ha en bank som har lokalkunnskap og som har røtter i samfunnet. En slik bank vil enklere kunne ta avgjørelser ang. investeringsbehov for lokale bedrifter og ikke minst, boligsalg og boliglån. Tross alt kjenner de området.

Så for å beholde den lokale profilen og kunnskapen, har mange lokalbanker i dag valgt å slå seg sammen med andre lokalbanker. Sauda Sparebank er med i Sparebanken Vest. Sparebanken Vest består av flere lokalbanker som har gått sammen i en organisasjon som skal legge til rette for lokal vekst. Dette lar dem beholde den lokale profil samtidig som økonomien og investeringsmulighetene blir bedre. Sammen kan sparebankene presse prisene for å måle seg med prisnivået til de store riksbankene som er støttet av internasjonale konsern.

I Norge kan man derfor velge mellom store, riksdekkende banker eller mindre lokalebanker. De tilbyr jevnt over de samme tjenestene og ikke minst, man får tilgang til bankens tjenester via nettbank funksjonen.